Wczoraj w ramach przeglądu filmów profilaktycznych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Starachowicach zorganizowali spotkanie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ze Starachowic. Zajęcia odbyły się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Wczoraj w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyło się spotkanie w ramach przeglądu filmów profilaktycznych, zorganizowane wspólnie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Starachowicach. Głównym celem spotkania jest poruszenie tematyki przemocy domowej, zachowań suicydalnych oraz konstruktywnych przykładów radzenia sobie ze stresem. Bezpośrednio po projekcji filmów profilaktycznych objaśniono, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Nikt nie jest w takiej sytuacji pozostawiony samemu sobie. Podano przykładny rozwiązań oraz wskazano miejsca, gdzie należy szukać pomocy. Ponadto omówiono podłoże działań suicydalnych oraz konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Na koniec zaproponowano alternatywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Młodzież otrzymała też zadanie domowe aby na podstawie przeprowadzonego spotkania przemyśleli własne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.       

Opr. SŚ

Źródło: KPP w Starachowicach