W związku z dniem Wszystkich Świętych w rejonach cmentarzy zostanie częściowo zmieniona organizacja ruchu. Apelujemy o zapoznanie się z poniższą informacją oraz stosowania się do zaleceń. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 31 października do 2 listopada.

1.Cmentarze przy ulicach: Zgodna i Polna

Ulicą jednokierunkową będzie:

- łącznik od ul. Długiej w stronę ul. Polnej

Zakaz zatrzymania będzie obowiązywał:

- po obu stronach ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Zgodną do cmentarza.

- po obu stronach na łączniku od ul. Długiej do ul. Polnej

 

Natomiast na parkingu przy ul. Polnej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy dla uławtwienia wjazdu i wyjazdu. 

Dwa przejścia dla pieszych znajdujące się przy rondzie Zbigniewa Rafalskiego (ul. Iłżecka i Wyszyńskigo) zostaną zamknięte.

 

Parkingi:

- parking przy galerii ul. Wyszyńskiego

- parking przy placu targowym ul. Iłżecka

 

2. Cmentarz przy ul. Radomskiej

Zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał:

- po obu stronach drogi od ul. Bugaj do ul. Elaboracja

 

Parkingi:

- parking firmy PKC GROUP (tylko w dniu 1 listopada)

- częściowo zatoka autobusowa przy ul Radomskiej

 

3. Cmentarz w Mircu

- Zakaz zatrzymywania się bedzie obowiązywał:

- poobu stronach drogi od drogi wojewodzkiej nr 744 do skrzyżowania za cmentarzem.

Odcinek drogi od drogi wojewódzkiej nr 744 do skrzyżowania oraz od cmentarza w kierunku na Mirzec Poddąbrowa bedzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

( od 31 października do 2 listopada) 

 

Parkingi:

- plac centrum Mirca

- przy Urzędzie Gminy w Mircu


 

Przypominamy!!!

Uczestnik ruchu drogowego w pierwszej kolejności zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i sygnałów wydawanych przez osoby kierujące ruchem np. Policjanta, które są ważniejsze od sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych. Natomiast sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi.


Jednocześnie apelujemy  o stosowanie się do zmian organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarzy. Podczas jazdy samochodem zwracajmy uwagę na polecenia wydawane przez policjantów oraz uprawniane osoby,  które kierują ruchem. Nie prowadzimy pojazdu jeżdżąc „na pamięć”.

Opr. PK

  • organizacja ruchu
  • organizacja ruchu
  • organizacja ruchu