Świętokrzyski Pilotażowy konkursu Konkurs pn. „ODBLASKOWA SZKOŁA” został rozstrzygnięty !!! Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie szkoły na podstawie sprawozdań zgłoszonych przez dyrektorów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu było m.in. zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Szkoły, które chciały wziąć udział w konkursie musiały przysłać swoje zgłoszeni do dnia 15 września 2023 r., a założenia konkursu w szkołach podstawowych będących jego uczestnikami musiały zostać zrealizowane w miesiącach wrześniu i październiku. Termin przesyłania do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach informacji o przebiegu akcji według załącznika nr 2 do regulaminu upływał z dniem 17 listopada 2023 roku. W dniach 24 i 27 listopada 2023 roku obradowała natomiast Komisja Konkursowa, która wczytywała się w przesłane sprawozdania i analizowała podejmowane przez szkoły przedsięwzięcia. Po zliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa w Złotej

II miejsce zajął:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

III miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach

IV miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa w Miąsowej

V miejsce zajęła:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju

VI miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  w Koniecznie

VII miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Miedzierzy

VIII miejsce zajęła:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie

IX miejsce zajęła:

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

X miejsce zajęła:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

O terminie gali konkursowej laureaci zostaną poinformowani w terminie późniejszym. Zwycięzcą gratulujemy.


Źródło: WRD KWP w Kielcach

 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej
 • praca komisji konkursowej