Powiat Starachowicki: Inauguracja działalności Młodzieżowej Rady Powiatu
Witamy w nowej erze samorządności młodzieżowej! Powiat Starachowicki stał się miejscem, gdzie młodzi ludzie mają realny wpływ na decyzje dotyczące ich przyszłości. Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu, które odbyło się 27 marca, zapoczątkowało nowy rozdział w lokalnej demokracji.
  1. Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu odbyło się 27 marca.
  2. Wybory do MRP przeprowadzono 19 i 20 marca, z frekwencją wynoszącą 25,9%.
  3. Amelia Stępień została wybrana na przewodniczącą MRP, a Paweł Marciniak i Bartosz Stępień na wiceprzewodniczących.
  4. Starosta Piotr Ambroszczyk podkreślił znaczenie Młodzieżowej Rady Powiatu dla przyszłości regionu.

W naszym powiecie młodzież otrzymała potężne narzędzie do kształtowania swojego środowiska - Młodzieżową Radę Powiatu. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, młodzi radni złożyli ślubowanie, przyjmując na siebie odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Wydarzenie to było nie tylko symbolicznym, ale i praktycznym początkiem ich pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu, które odbyły się w połowie marca, przyciągnęły uwagę młodzieży, co potwierdza frekwencja wynosząca niemal 26%. To pokazuje, że młodzi ludzie chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Wśród wybranych znaleźli się przedstawiciele różnych szkół ponadpodstawowych, co gwarantuje różnorodność perspektyw i pomysłów na rozwój powiatu.

"Chcemy nie tylko by młodzi ludzie byli naszym głosem doradczym, ale przede wszystkim uświadomili sobie, że to od nich zależy przyszłość naszego powiatu. Naszą rolą jako samorządowców jest takie kreowanie rzeczywistości, by młodzi ludzie mogli się w niej odnaleźć" – podkreślił starosta Piotr Ambroszczyk. Te słowa wskazują na głęboką wiarę w potencjał młodzieży oraz na chęć współpracy i wsłuchiwania się w ich głos.

Na pierwszym posiedzeniu nie zabrakło ważnych decyzji. Amelia Stępień, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego, została wybrana na przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu. Jej aktywność i zaangażowanie w życie szkolne oraz lokalnej społeczności były już wcześniej znane i doceniane. Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Marciniak i Bartosz Stępień, którzy również mają na swoim koncie liczne inicjatywy społeczne i szkolne.

Przed Młodzieżową Radą Powiatu stoi teraz wiele wyzwań, ale również możliwości. To, jak będą wykorzystane, zależy od zaangażowania i kreatywności młodych samorządowców. Jedno jest pewne – ich działalność może znacząco przyczynić się do rozwoju naszego powiatu. Mieszkańcy z pewnością z niecierpliwością będą obserwować ich pierwsze kroki i realizowane projekty.


Źródło: Powiat Starachowicki