Ostatnia sesja Rady Miejskiej Starachowice zakończyła kadencję 2018-2024
Zakończenie kadencji Rady Miejskiej skłania do refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami, które miały miejsce w latach 2018-2024 w naszym mieście.
  1. Sesja kończąca VIII kadencję Rady Miejskiej odbyła się w piątek.
  2. Burmistrz miasta złożył podziękowania radnym za ich pracę i zaangażowanie.
  3. Podczas sesji podsumowano działania, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności.
  4. Wsparte przez radnych inicjatywy miały szeroki wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Za nami już ostatnie obrady Rady Miejskiej ósmej kadencji. Wszystko wskazuje na to, że były to lata pełne ważnych decyzji i zmian, które miały na celu poprawę jakości życia w naszej społeczności. Burmistrz Marek Materek nie szczędził słów uznania dla radnych: - Dziękuję wszystkim Radnym, którzy w kadencji przypadającej na lata 2018-2024 działali dla dobra lokalnej społeczności. Dziękuję za każde obrady sesyjne, posiedzenia komisji i spotkanie na rzecz rozwoju miasta. Każda interpelacja i wniosek zgłoszony przez Państwa Radnych był głosem wszystkich mieszkańców, którym zależy na rozwoju Naszego Miasta. W imieniu Swoim, Moich Zastępców, Pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich mieszkańców serdecznie dziękuję za decyzje podejmowane przez Państwa w tej kadencji. Dołożyliście Państwo ważna cegiełkę w rozwoju Starachowic. Wspólnie zmienialiśmy to miasto i jestem przekonany, że to nie koniec naszych działań dla dobra Miasta - powiedział burmistrz.

Teraz, kiedy kadencja dobiegła końca, mieszkańcy mają nadzieję, że nowa kadencja przyniesie równie skuteczne i pozytywne zmiany, które będą kontynuować rozwój naszej społeczności. Warto zauważyć, że praca radnych nie jest zawsze widoczna na pierwszy rzut oka, ale każda decyzja, mały krok czy inicjatywa mają ogromne znaczenie dla przyszłości miasta. Warto docenić tych, którzy poświęcają swój czas i energię, by nasze otoczenie było lepsze.


Opierając się na: Urząd Miejski Starachowice