Prezydent Starachowic ogłasza nowe wykazy na tablicy ogłoszeń
Zmiany w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi – nowe propozycje sprzedaży i dzierżawy
  1. Prezydent miasta ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
  2. Dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych, jak i działek na cele zielone oraz parkingowe.
  3. Szczegóły ofert można uzyskać w referacie odpowiedzialnym za geodezję i zarządzanie nieruchomościami.
  4. Informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta oraz na stronie internetowej.

W najnowszym wykazie opublikowanym przez urząd miasta, mieszkańcy mogą znaleźć oferty dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych oraz dzierżawy działek. Inicjatywa ta ma na celu efektywne wykorzystanie miejskich zasobów nieruchomości i dostosowanie ich do bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

Wśród ofert sprzedaży znalazły się lokale mieszkalne położone przy ulicach Majówka i Stefana Żeromskiego. Lokale te, wskazane jako numer 3, 16 oraz 13 i 14 przy ulicy Słonecznej, są oferowane obecnym najemcom w drodze bezprzetargowej. To szansa dla mieszkańców na zakup mieszkań w preferencyjnych warunkach, co może przyczynić się do stabilizacji ich życiowej sytuacji.

Z kolei działki przy ulicach Emilii Plater i Smugowej, które zostały przeznaczone do dzierżawy, oferują możliwości zagospodarowania na tereny zielone oraz miejsca parkingowe i ogrody przydomowe. Takie działania są krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i estetyki miasta.

Osoby zainteresowane szczegółami ofert mogą uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne dane do zainteresowanych transakcjami. Informacje te dostępne są również na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

Decyzje te świadczą o dynamicznym podejściu władz do zarządzania miejskimi zasobami nieruchomości, co ma na celu nie tylko optymalizację wykorzystania przestrzeni, ale również dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Wg inf z: Urząd Miejski w Starachowicach