Nowe wykazy nieruchomości na sprzedaż i dzierżawę w Starachowicach
Prezydent miasta informuje mieszkańców o nowych możliwościach związanych z nieruchomościami. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wywieszono wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy. Jest to doskonała okazja dla osób zainteresowanych poprawą swoich warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  1. Wykazy nieruchomości dostępne przez 21 dni w Urzędzie Miejskim.
  2. Działki przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.
  3. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym i przetargowym.
  4. Szczegółowe informacje dostępne w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami.

Prezydent miasta ogłosił, że w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Radomskiej 45 wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Wykazy te będą dostępne przez 21 dni.

Wśród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży znalazły się działki położone przy ulicach Kopalnianej, Nadrzecznej, Agrestowej, Górzystej, Topolowej, Kościelnej, Przeskok, Krańcowej, Szerokiej i gen. Józefa Bema. Wiele z tych działek jest przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Prezydent miasta informuje również o działkach przeznaczonych do dzierżawy. Są to części działek położone przy ulicach Mariana Langiewicza, Żeromskiego, Owocowej oraz Alei Świętego Jana Pawła II. Działki te mają różne przeznaczenia, w tym na tereny komunikacyjne, prowadzenie działalności gospodarczej, zjazdy oraz parkingi strzeżone.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, znajdujący się w pokoju 104 i 102 Urzędu Miejskiego. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami 41 322-11-05 oraz 41 322-11-03.

Warto skorzystać z tej okazji, aby poprawić warunki zagospodarowania swojej nieruchomości lub znaleźć odpowiednie miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z wykazami i skontaktowania się z Urzędem Miejskim w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Wg inf z: UM Starachowice