Premie dla młodych rolników: ruszył nabór wniosków
Ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników. Program, który ma na celu wspieranie młodych osób w rozwijaniu działalności rolniczej, jest dostępny dla mieszkańców od 19 czerwca do 16 sierpnia. To świetna okazja dla młodych rolników, aby uzyskać wsparcie finansowe i rozwijać swoje gospodarstwa.

Premie dla młodych rolników: kto może składać wnioski?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które spełniają określone kryteria. Wnioski mogą składać osoby w wieku od 18 do 40 lat, które rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub jeszcze jej nie rozpoczęły. Ważnym warunkiem jest posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego przez krajowy system ewidencji producentów oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązanie do ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Warunki przyznania pomocy dla młodych rolników

Pomoc finansowa jest udzielana w formie płatności ryczałtowej, której wysokość wynosi 200 tys. zł. Środki te są wypłacane w dwóch ratach: pierwsza rata wynosi 70% kwoty, czyli 140 tys. zł, a druga - 30%, czyli 60 tys. zł. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Przedmiot naboru wniosków

Wsparcie jest przeznaczone na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej, w tym produkcję nieprzetworzonych produktów rolnych oraz przygotowanie ich do sprzedaży. Program obejmuje inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Możliwe jest finansowanie inwestycji budowlanych, zakupu nieruchomości rolnych, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, nasadzeń trwałych w sadach i na plantacjach wieloletnich, a także zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Procedura składania wniosków

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników rozpoczął się 19 czerwca i potrwa do 16 sierpnia. Jak informuje Igor Klar, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybkie i wygodne składanie dokumentów bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Znaczenie programu dla lokalnej społeczności

Program premi dla młodych rolników jest ważnym elementem wsparcia dla młodych osób wchodzących na rynek rolniczy. Dzięki temu mogą oni rozwijać swoje gospodarstwa, inwestując w nowoczesne technologie i infrastrukturę. To również szansa na zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów i podniesienie jakości produktów rolnych. Warto podkreślić, że w naszym regionie jest 334 rolników, którzy są beneficjentami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowy program może znacząco wpłynąć na rozwój lokalnego rolnictwa i poprawę sytuacji młodych rolników.

Jeżeli spełniasz kryteria i jesteś zainteresowany wsparciem, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. To doskonała okazja, aby uzyskać niezbędne środki na rozwój swojego gospodarstwa i wprowadzić nowoczesne rozwiązania w produkcji rolniczej.


Na podstawie: Urząd Miejski w Starachowicach