Trzeci przetarg na działkę przy ul. Kieleckiej w Starachowicach
Prezydent Miasta ogłosił trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kieleckiej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w przetargu i kiedy odbędzie się licytacja.

Ogłoszenie trzeciego przetargu na nieruchomość przy ul. Kieleckiej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która jest własnością Gminy Starachowice. Działka, oznaczona jako nr 88/3, znajduje się przy ul. Kieleckiej i ma powierzchnię 0,0237 ha. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KI1H/00025985/2 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Warunki uczestnictwa w przetargu i termin licytacji

Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2024 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45, w sali 130. Cena wywoławcza brutto wynosi 18 450,00 zł.

Aby wziąć udział w przetargu, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, wpłacić wadium w wysokości 2 000,00 zł najpóźniej do 25 lipca 2024 roku. Wadium powinno być przelane na konto Gminy Starachowice w Santander Bank Polska, numer konta: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944.

Drugi warunek to złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na odpowiednim formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu Przetargu. Zgłoszenie to należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45, najpóźniej do 25 lipca 2024 roku. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się datę jego dostarczenia do urzędu.

Informacje dodatkowe i kontakt

Przed przystąpieniem do przetargu warto zapoznać się z Zarządzeniem nr 312/2024 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2024 roku, które dotyczy ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż tej nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, telefon: 41 322-11-05, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Prezydent Miasta Starachowice, Marek Materek, zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i nabycia tej atrakcyjnej nieruchomości gruntowej.


Źródło: Starachowice