Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych.

W związku z tym, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju w dniu 28 lipca 2019 roku wyborów do Rad Powiatowych, w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy o możliwości podjęcia pracy w Komisji Okręgowej w Starachowicach. Osoby zainteresowane pracą w Komisji Okręgowej:

  • muszą posiadać bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej określone w ustawie o izbach rolniczych,
  • muszą być płatnikami podatku rolnego na obszarze okręgu wyborczego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar danej gminy,
  • nie mogą jednocześnie kandydować w wyborach do rady powiatowej.

Kandydaci na członków Komisji Okręgowej, spełniający powyższe warunki, muszą złożyć czytelnie wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Okręgowej, oświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce (siedziba Świętokrzyskiej Izby Rolniczej), lub do koordynatora ds. wyborów w Gminie – Eliza Strzelec, Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pok. 118, w terminie do 24 maja 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Najpóźniej w dniu 10 czerwca 2019 r. Wojewódzka Komisja Wyborcza powoła 5-osobowe składy Komisji Okręgowych. Każdy członek Komisji Okręgowej otrzyma łączną kwotę 100 zł jako zwrot poniesionych kosztów dojazdu z tytułu udziału w pracach tejże Komisji.

Eliza Strzelec
Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Autor: Wojciech Kryj
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.