Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Dziś, w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Marka Materka oraz Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego. Spotkanie dotyczyło połączenia dwóch instytucji tj. Młodzieżowego Domu Kultury oraz Starachowickiego Centrum Kultury. Powstanie wspólny projekt kulturalny pn. Park Kultury.

parkkultury2

Park Kultury to jednostka, która miałaby powstać na bazie Młodzieżowego Domu Kultury i Starachowickiego Centrum Kultury, aby połączyć siły tych dwóch jednostek i dwóch zespołów. W jednym, jak i w drugim przypadku, mamy do czynienia ze świetnymi specjalistami, którzy przez lata angażowały się w rozwój starachowickiej kultury. Chcemy, aby odbyło się to poprzez wzmocnienie tego potencjału, aby wykorzystać możliwości, które te dwie instytucje do tej pory posiadały. Tak, aby w jeszcze większy i jeszcze lepszy sposób służyć społeczności – mówi Prezydent Miasta Marek Materek.

Zarówno Starachowickie Centrum Kultury, jak również Młodzieżowy Dom Kultury swoją ofertę kierowały nie tylko dla mieszkańców miasta Starachowice ale także dla mieszkańców powiatu Starachowickiego. To się z całą pewnością nie zmieni. Oferta kulturalna, którą jednostki do tej pory oferowały, zostanie dzięki temu wzmocniona i rozszerzona – dodaje Prezydent.

Łączenie jednostek odbywałoby się przez najbliższe pół roku. Park Kultury będzie znajdował się w miejscu obecnie działającego Starachowickiego Centrum Kultury. Prezydent Miasta wydłuży termin składania dokumentów w konkursie na dyrektora Centrum Kultury, po to aby wszystkie osoby, które będą startowały w tym konkursie wiedziały, że w połowie 2020 roku przyjdzie im pracować w zupełnie innej, nowej rzeczywistości. Tak, aby koncepcje kandydatów były dostosowane do planowanej oferty, którą będzie świadczyła nowopowstała jednostka.

Na przyszły tydzień zaplanowano spotkania z kadrą jednej i drugiej instytucji, Radą Programową Starachowickiego Centrum Kultury oraz z Radą Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury, po to, aby do połączenia instytucji doszło w pełnym porozumieniu osób najbardziej zainteresowanych.

To połączenie ma zmniejszyć koszty funkcjonowania jednostek. Park Kultury powinien zacząć funkcjonować do połowy 2020 roku.

parkkultury3

Autor: Izabela Wrona