Informacja dotycząca opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice.

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje, iż począwszy od 2020 r., nie będzie wysyłał do użytkowników wieczystych zawiadomień o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wnosić w wysokości obowiązującej w 2019 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 lub na rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Starachowicach aktualny nr konta: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego obowiązujący nr konta publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach – Biuletyn Informacji Publicznej.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Za nieuiszczenie opłaty rocznej w wyznaczonym terminie pobierane będą odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje w ww. sprawie można uzyskać w pokoju nr 101 Urzędu Miejskiego w Starachowicach, nr tel. 41 273-82-21.

Autor: Jacek Przepióra
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.