Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W dniu 09.02.2021 r. o godz. 10:00 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 43,91 m2, znajdującego się w Starachowicach przy ulicy Czerwonego Krzyża 1 na nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 293, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00008865/0.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu - kliknij pełną treść informacji

Autor: Agnieszka Mergalska