Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Już we wtorek 28 września odbędzie się̨ kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Marka Materka z mieszkańcami, tym razem zapraszamy na osiedle Wzgórze - Kolonia Robotnicza na terenie Starachowic Zachodnich. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Spotykamy się o godzinie 16:00 przed budynkiem Baru Mlecznego Miś przy ul. Nadrzeczna 1. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele firmy realizującej inwestycję oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

To kolejny wspólny spacer z udziałem Prezydenta Miasta Marka Materka i mieszkańców. Poprzednio Prezydent zaprosił Starachowiczan na oczyszczalnie ścieków przy ulicy Bocznej, groblę przy Pasterniku, nad rewitalizowany zbiornik Lubianka, oraz przed Park Kultury.

kwadrat spacer

Autor: Maciej Cieciora