Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Starachowice są miastem, które w ostatnich latach zmieniły swoje oblicze, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Pełniąca dotychczas funkcję zastępcy prezydenta Aneta Nasternak 22 października złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Starachowicach Aneta Nasternak rozpoczęła w 2015 roku, w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Następnie została pełnomocnikiem ds. rewitalizacji by w 2019 roku objąć stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Jest m.in. współautorką Gminnego Programu Rewitalizacji, projektu Starachowice OD nowa, Strategii Rozwoju Miasta oraz Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego finansowanego w ramach funduszy norweskich, na podstawie których realizowane były i będą wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne oraz projekty społeczne na terenie miasta.

Zastępczyni prezydenta ds. społecznych w urzędzie nadzorowała m.in. pracę: referatu działalności gospodarczej i zasobów lokalowych oraz edukacji, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta oraz jednostek podległych związanych m.in. z edukacją, działalnością społeczną i mieszkalnictwem oraz sportem i rekreacją.

- Po tych latach pracy na rzecz Starachowic podjęłam bardzo trudną dla mnie decyzję, że w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia nie mogę z pełnym zaangażowaniem pełnić powierzonej mi funkcji. Mieszkańcy Starachowic zasługują, na to, aby pracować dla nich na 100%. Również Prezydent Miasta powinien mieć swojego zastępcę zawsze do dyspozycji – informowała dotychczasowa zastępczyni, dziękując za dotychczasową współpracę - Panie Prezydencie, Marku, jesteś wspaniałym szefem, ale co ważniejsze jesteś przede wszystkim dobrym i uczciwym człowiekiem, zgodnie z zasadą, że stanowisko się miewa, a człowiekiem się jest. Rzadko spotyka się osoby oddane swojej pracy tak jak TY. Jestem zaszczycona, że mogliśmy razem współpracować, że mogłam zarażać się od Ciebie zaangażowaniem i energią do działania. Nie raz mieliśmy długie dyskusje, czasem się różniliśmy, ale ostatecznie i tak potrafiliśmy znaleźć najlepsze rozwiązania. Mam nadzieję, że nasze najnowsze projekty m.in. Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego z Funduszy Norweskich, klasa dwujęzyczna, EKO szkoła, klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu, polityka młodzieżowa i związane z nią projekty międzynarodowe, nowa polityka mieszkaniowa, CUS i coroczny kongres będą nadal kontynuowane i będą przynosiły dobre owoce. Będę również nadal trzymać kciuki za realizację spektakularnego programu rewitalizacji miasta. Drodzy koledzy i koleżanki z Urzędu Miejskiego w Starachowicach – jesteście najlepszym zespołem z jakim dane mi było współpracować. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i ciężką pracę. Trzymam kciuki za Starachowice.

Prezydent Marek Materek podziękował za współpracę swojej dotychczasowej zastępczyni.
- Droga Pani Prezydent, Aneto, serdecznie dziękuję za każdy dzień intensywnej pracy dla Starachowic. Za kreatywność, zaangażowanie i pomoc, na którą zawsze mogłem liczyć. Wspólnie osiągnęliśmy wiele sukcesów, z których jestem dumny. Życzę dużo zdrowia i wierzę, że w przyszłości będziemy mieli możliwość współpracować. Dziękuję za wszystko w imieniu swoim i zespołu współpracowników.


Kandydaci gotowi objąć funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecz-nych już mogą składać dokumenty: CV i listów motywacyjnych wraz z koncepcją prowadzenia spraw podległych jednostek. Oferty będą przyjmowane do dnia 17 grudnia 2021 r.

Dokumenty prosimy składać, w zaklejonej kopercie z adnotacją: ”kandydat na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych”, w sekretariacie Prezydenta Miasta pokój nr. 124 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice.


Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych należeć będzie wykony-wanie zadań powierzonych przez Prezydenta, do których w szczególności należy: nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących zadania z zakresu oświaty, pomocy społecz-nej, kultury, kultury fizycznej i sportu; zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jed-nostki organizacyjne; prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi; całokształt spraw związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji; utrzymanie i remonty komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych.


Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad: referatami: Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych; ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz placówkami oświatowymi; Miejską Biblioteką Publiczną; Centrum Usług Wspólnych; Centrum Usług Społecznych; Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; Parkiem Kultury; Spółdzielnią Socjalną ”Starachowiczanka”; Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.