Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 20 lat budynku gastronomicznego o powierzchni zabudowy 392,20 m2 i powierzchni użytkowej 341,50 m2 , będącego własnością Gminy Starachowice, posadowionego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 1821/20 przy ul. Południowej. Nieruchomość położona jest przy promenadzie R3, znajdującej się przy linii brzegowej zalewu Lubianka. Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Starachowice i objęta jest księgą wieczystą KI1H/00053279/5.

Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130, dnia 22 lipca 2022 roku o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 360,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt zł 00/100) tytułem: „wadium przetargowe na budynek gastronomiczny przy ul. Południowej”. Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Bank Santander. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wpłaty z banku.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 314/2022 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 15.06.2022 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem na okres 20 lat budynku gastronomicznego, stanowiącego własność Gminy Starachowice, posadowionego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 1821/20 przy ulicy Południowej w Starachowicach -pełna treść kliknij tutaj.

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w pok. nr 8 i 26 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, tel. 41 273-82-51 lub 41 273-82-83, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Autor: Monika Mazurkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.