Małe centrum nauki SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności została uruchomiona w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Uroczyste otwarcie z udziałem Zarządu Powiatu, Prezydenta Miasta Starachowice, przedstawicieli Ministra Edukacji i Nauki, a także Centrum Nauki Kopernik odbyło się 22 czerwca br.

Sowa3

Starachowickie muzeum dołączyło do ośmiu miejsc w kraju, gdzie działają już małe centra nauki SOWA czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Do 2023 r. ma być ich łącznie 32, jak zakłada wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Program promuje ideę uczenia się, opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.

 Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podkreślał walor edukacyjny oraz możliwości, jakie oferuje Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w stwarzaniu dzieciom i młodzieży optymalnych warunków do odkrywania nauki.

- Cieszę się, że w naszym mieście wylądowała SOWA, będzie to kolejne miejsce na mapie Starachowic, które w ciekawy i kreatywny sposób pozwoli dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym zdobywać nową wiedzę. Wszystkie eksponaty, które otrzymało muzeum, zostały wykonane w Centrum Nauki Kopernik, a to gwarantuje innowacyjność rozwiązań technologicznych oraz edukację i zabawę na najwyższym poziomie - dodawał Marek Materek.

Sowa4

Do muzeum trafiło kilkanaście eksponatów wybranych przez zespół warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Ukazują one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takimi jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Zgodnie z filozofią nowoczesnych centrów nauki, eksponaty nie zostały ułożone w ścieżki zwiedzania - brak ściśle wyróżnionych stref ma pokazać, że różne dziedziny przyrody są ze sobą powiązane, a na wiele zagadnień można patrzeć z wykorzystaniem narzędzi rozmaitych dyscyplin nauki. Ponadto, muzeum otrzymało również scenariusze zajęć, przetestowanych i prowadzonych w Koperniku, umożliwiających np. prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców z małymi dziećmi. Centrum pomoże również w zakładaniu Klubów Młodego Odkrywcy, gdzie będą organizowane zajęcia pozaszkolne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej.

Centrum powstało w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centrum Nauki Kopernik.

SOWA główne

Autor: Michał Urbański