22 czerwca br. w obecności Ewy Tyrki - Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Piotra Waluszewskiego - Dyrektora Oddziału BGK w Kielcach oraz Skarbnik Miasta Starachowice - Haliny Piwnik, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podpisał umowę preferencyjnej pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fold1

Starachowice jako pierwsza tej wielkości gmina w Polsce ma możliwość skorzystania z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK. Przypomnijmy, że kredyt dla Gminy Starachowice był zaplanowany w budżecie na 2022 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Co istotne, miasto Starachowice w 2021 roku nie wykorzystało kredytu w wysokości 18,5 mln zł. Podpisana pożyczka sprawia, że gmina otrzyma pieniądze na korzystniejszych warunkach, co ważne okres spłaty pożyczki został wydłużony do 2040 roku.

- W budżecie na rok 2022, ale także w wieloletniej prognozie finansowej na lata kolejne, dla Gminy Starachowice zaplanowano kredyt w wysokości 37 mln zł. W ostatnich miesiącach bardzo intensywnie staraliśmy się o to, aby uzyskać korzystniejsze finansowanie, niż ma to miejsce w przypadku zwykłego kredytu bankowego. Nasze działania zakończyły się powodzeniem - informuje Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Starachowice pierwszą gminą w Polsce

- Miło mi zakomunikować, że jesteśmy pierwszą tej wielkości gminą w Polsce, która może skorzystać z tego rodzaju finansowego wsparcia ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK. Najważniejsza różnica jest taka, że oprocentowanie jest bardziej korzystne niż w przypadku banków komercyjnych. Dzięki podpisanej umowie, będziemy mieli możliwość realizacji wielu przedsięwzięć i inwestycji, na które pozyskaliśmy dotacje ze środków zewnętrznych. Umowa dotyczy środków, które będą przelane Gminie Starachowice w latach 2022, 2023 i 2024 – dodawał Prezydent Marek Materek.

Korzystne warunki do rozwoju miasta

- Środkami będziemy posiłkować się przy realizacji inwestycji i zadań, na które pozyskaliśmy zewnętrzne dofinansowania, związanych m.in. z zakupem nowego taboru autobusowego, modernizacowaną bazą MZK tj. budową warsztatu, myjni, centrum dyspozytorskiego, przebudową otoczenia dworców kolejowych - Starachowice Wschodnie, Starachowice Zachodnie, modernizacją infrastruktury drogowej m.in. ul. Chopina, ul. Spokojnej, a także uliczek na osiedlu Lubianka i innych przedsięwzięć, które są związane z rewitalizacją miasta, jak chociażby rozbudową i przebudową infrastruktury sportowej na terenie miasta (Stadion Miejski), budową hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 czy modernizacją budynku Parku Kultury oraz wieloma innymi inwestycjami, które zostały ujęte w tabeli stanowiącej część umowy zawartej z BGK – podsumowywał prezydent.

Dyrektor Departamentu Samorządowego BGK, Ewa Tyrka, podkreślała, że tego typu pożyczki są istotnym elementem umożliwiającym rozwój miast.

- Umowa, którą podpisujemy, jest pierwszą umową pożyczki udzielaną przez BGK z tej linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to rozwiązanie, które umożliwia zaciągnięcie przez średnie miasta pożyczki na takich samych warunkach, z jakich korzystają duże miasta bezpośrednio w EBI. Rozwiązanie to uzupełnia lukę i zapewnia średnim miastom bardzo dobre warunki finansowania oraz długi okres spłaty. Mam nadzieję, że to finansowanie przysłuży się miastu i dzięki temu będą sfinansowane istotne inwestycje dla mieszkańców Starachowic – podsumowała Dyrektor Ewa Tyrka.

Podpisanie umowy BGK Fold2

Autor: Michał Urbański