Faktoring i finansowanie jawne - czym się charakteryzują i kto na nich skorzysta?

eFaktoring z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. Polski rynek finansowy często i chętnie korzysta z tego produktu. Umożliwia on szybkie otrzymanie płatności za wystawioną fakturę, dzięki czemu firmy nie muszą martwić się o utrzymanie płynności finansowej. Sprawny przepływ pieniędzy pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań i wspiera rozwój przedsiębiorstwa. Usługę można dopasować do własnych preferencji. Zobacz, co należy wiedzieć o faktoringu i kto może na nim zyskać.

Czym jest faktoring?

W tej usłudze wyspecjalizowały się firmy faktoringowe. Ich głównym zadaniem jest szybkie wypłacenie pieniędzy, które należą się przedsiębiorcy zgodnie z wystawioną przez niego fakturą. Jest to forma pośrednictwa, pozwalająca na bieżące finansowanie działalności. Faktoring stanowi idealne rozwiązanie dla biznesów, które wystawiają dokumenty z długim terminem płatności. W niektórych przypadkach może on wynosić nawet 120 dni, co często oznacza cztery miesiące oczekiwania na zapłatę. Czasem klienci opóźniają płatność, a to może powodować poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej usługodawcy lub producenta. Przedsiębiorstwo faktoringowe zajmuje się wykupem faktur i dzięki temu gwarantuje szybką wypłatę kwoty widniejącej na dokumencie księgowym.

Właściciel biznesu, który chce skorzystać z pośrednictwa finansowego, przekazuje profesjonalnej firmie wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Faktor finansuje te dokumenty, poprzez wypłacenie należnych środków bezpośrednio na konto firmowe właściciela biznesu. Kontrahent przedsiębiorcy może dokonać płatności w terminie widniejącym na dokumentach księgowych, jednak najczęściej wykonuje on przelew na konto faktora.

Finansowanie jawne (klasyczne) — kiedy kontrahent wie o faktoringu

W przypadku faktoringu jawnego, zwanego także klasycznym kontrahent zostanie powiadomiony o cesji wierzytelności najszybciej jak to możliwe. Jedna ze stron umowy musi mu przekazać tę informację oraz wskazać konto faktora, na które nastąpi spłata należności. Ta forma pośrednictwa finansowego jest najtańszą i najchętniej wybieraną usługą faktoringową. Jawne działanie umożliwia firmie faktoringowej sprawdzenie kontrahenta i określenie ryzyka niewypłacalności. Współpracę z dłużnikiem odnotowuje się w bazie, do której dostęp ma każdy faktor działający na polskim rynku. Takie działanie motywuje kontrahenta do terminowego spłacania zobowiązań. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z finansowania jawnego, mogą wpisać usługę w koszty uzyskania przychodu i odliczyć ją od podatku.

Faktoring tajny — dyskretne zabezpieczenie

Faktoring tajny nie przewiduje informowania kontrahenta o cesji wierzytelności. W tym przypadku należna kwota może zostać przelana na konto firmowe faktoranta, jednak należy ją przekazać przedsiębiorstwu faktoringowemu, które wcześniej wykupiło dokumenty sprzedaży. Biznesmeni najczęściej decydują się na ten model pośrednictwa finansowego z kilku powodów. Przede wszystkim, właściciele firm nie chcą, aby klient wiedział o cesji wierzytelności. Wolą nie przekazywać kontrahentom takiej informacji i ograniczyć formalności do minimum.

Jakie są zalety faktoringu i finansowania jawnego?

Korzystanie z tej formy pośrednictwa finansowego systematycznie zyskuje na popularności. Dzieje się tak, ponieważ usługa faktoringu posiada wiele zalet, do których należą między innymi:

  • bezpieczeństwo transakcji,
  • zachowanie płynności finansowej,
  • łatwiejsze zarządzanie finansami firmy,
  • oszczędność czasu.

Przedsiębiorstwa faktoringowe gwarantują swoim klientom natychmiastową płatność za wybrane faktury. Profesjonalna firma zapewnia właściciela biznesu, że otrzyma on zapłatę za wykonaną usługę lub sprzedany towar, a oczekiwanie na przelew nie będzie trwało tygodniami lub miesiącami. Całe ryzyko transakcji przechodzi na faktora, który poradzi sobie z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. Otrzymanie należności na firmowe konto pozwala przedsiębiorcy zachować płynność finansową, dzięki czemu jego działalność nie zalega z opłatami i terminowo realizuje zlecenia. Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wpływa pozytywne na wizerunek marki. Terminowa wypłata środków pomaga zwiększyć produkcję i przeprowadzać inwestycje, co przekłada się na zwiększenie produkcji i możliwość realizacji nowych zleceń. Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy nie muszą tracić czasu na ponaglanie nieterminowych kontrahentów lub windykację należności. Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na przykład na poszukiwanie nowych klientów.

Kto skorzysta na usłudze faktoringu i finansowania jawnego?

Z faktoringu i finansowania jawnego mogą skorzystać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Widoczne korzyści wyniosą właściciele firm stosujący odległe terminy płatności. Będzie to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich biznesmenów, którzy potrzebują zabezpieczenia przed wystąpieniem zatorów płatniczych. Faktor est bezpiecznym źródłem finansowania działalności. Z takiej usługi mogą skorzystać firmy, które nie mają zdolności kredytowej. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców zmagających się z nieterminowymi kontrahentami. Warto zdecydować się na to rozwiązanie, jeśli biznes przechodzi przez krótkotrwałe problemy z płynnością finansową, które mogą być spowodowane realizacją dużego projektu dla kontrahenta stosującego odroczoną płatność.

Rynek usług finansowych prężnie się rozwija, a usługa faktoringu zajmuje w tym sektorze coraz ważniejsze miejsce. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z takiego pośrednictwa, ponieważ jest ono gwarancją bezpieczeństwa i znacznie ułatwia rozwój firmy.