To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić”

Lewis Carroll

W tym Dniu szczególnym, w dniu Pracownika Socjalnego dziękujemy za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.

Państwa ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek i podziw, ale przede wszystkim w  realny sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców.

Każdego dnia z zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę i dając nadzieję.

Życzymy, aby Wasze dotychczasowe osiągnięcia były inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności motywowały Was do pokonywania trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka.

Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości oraz by nigdy nie zabrakło Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.


Dyrekcja Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Autor: izabela.pochec