W piątek 25 listopada br. o godz. 9.00 rozpocznie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Będą to już trzynaste obrady sesyjne w tym roku. Zapraszamy do śledzenia sesji na żywo poprzez transmisję online.

Piątkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję online. Link pod którym można śledzić obrady: esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

 

P o r z ą d e k

sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

w dniu 25 listopada 2022 r. – godz. 9.00

 

Sesja odbędzie się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

dsc 0233

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XI/2022 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2022 r.

6. Informacja o aktualnej sytuacji szpitala powiatowego w Starachowicach z uwzględnieniem aspektów finansowych i kadrowych oraz dalszego rozwoju placówki:

zapytania do wystąpienia.

7. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:

    1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacje o zaawansowaniu inwestycji:

    1)Referat Realizacji Inwestycji – zapytania.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

   1) zapytania do wystąpienia.

10. Projekty uchwał:

-w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

-w sprawie zmian budżetu gminy Starachowice na 2022 rok,

dsc 0241-w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

-w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

-w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

-w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

-w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2023 rok,

-w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Harcerskiej w Starachowicach, na rzecz użytkowników wieczystych,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Zachodniej w Starachowicach, na rzecz użytkownika wieczystego,

-w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru,

-w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” w Starachowicach.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Komunikaty.

14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach

                                                                                                                                                                                   Michał Walendzik

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.