Drogowcy uwijają się przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Stanisława Moniuszki, Nowowiejskiej i 6 Września oraz przy rozbudowie odcinka ulicy Stanisława Moniuszki. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 4,8 mln zł. Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

drog2

Realizowana inwestycja stanowić będzie oczekiwane przez kierowców uzupełnienie do wybudowanej przed dwoma laty dwukierunkowej ulicy Stanisława Moniuszki. Ponad 700-metrowy odcinek, łączący ulice Kielecką z Nowowiejską, mocno usprawnił połączenie południowej części Starachowic z resztą miasta. Wielu kierowców korzysta z tej trasy, o czym może świadczyć sznur aut przemieszczających się tą drogą.

- W ramach prowadzonej obecnie inwestycji rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulic Stanisława Moniuszki i Nowowiejskiej – 6 Września, na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo. Zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni dróg, przebudowę chodników oraz budowę jednostronnej ścieżki rowerowej (przy ul. Stanisława Moniuszki) - wyjaśnia Prezydent Miasta Marek Materek. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie uliczne.

- Ustalono tymczasową organizację ruchu z zapewnieniem przejezdności drogą powiatową – informuje Mateusz Bidziński, zastępca kierownika referatu Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego. - Trwa rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od planowanego ronda do skrzyżowania z al. Św. Jana Pawła II. Przebudowywane jest kolidujące uzbrojenie podziemne oraz układane są warstwy konstrukcyjne drogi. Planowany termin zakończenia prac to koniec lutego przyszłego roku.

W ramach rozbudowy odcinka ulicy Moniuszki w Starachowicach wykonywane jest odwodnienie drogi za pomocą nowego odcinka kanalizacji deszczowej podłączonego do kanalizacji istniejącej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, chodników i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Autor: redaktor