PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

- Aleja Świętego Jana Pawła II – część działki nr 1355/5 obręb 0004 z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla taksówek, kliknij treść zarządzenia

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                  ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                                                                                 MIASTA STARACHOWICE

                                                                                                                                                                                              / - /

                                                                                                                                                                                       Elżbieta Gralec

Autor: Karolina Chojnacka