Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Finansowe wsparcie otrzyma 69 projektów. Gmina Starachowice przyznała w ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych dotacje o wartości ponad 1,6 miliona złotych.

Organizacje mogły w tym konkursie aplikować o środki finansowe na wsparcie zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

- Na wszystkie zadania w tym otwartym konkursie ofert Gmina Starachowice przeznaczyła ze swojego budżetu 1 milion 654 tysiące 500 złotych. Nie oznacza to jednak, iż są to wszystkie środki przeznaczone na wsparcie dla lokalnych NGO w tym roku. Wzorem lat poprzednich Gmina ogłosi w tym roku jeszcze konkursy na letni wypoczynek, a także planuje jeszcze dodatkowe wsparcie dla klubów sportowych rywalizujących w dyscyplinach zespołowych – informuje rzecznik prasowy UM Leszek Kowalski.herb little

Ostatecznie wybrano 69 projektów

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań złożono łącznie 93 oferty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Podczas etapu formalnego zweryfikowano złożone oferty pod względem wymogów szczegółowo określonych w ogłoszeniu konkursowym. W wyniku tej weryfikacji 18 z nich zostało odrzuconych. Braki formalne dotyczyły: braku podpisów pod ofertami czy niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami statutowymi, braku wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym, nieprawidłowo uzupełnionej oferty w tym tzw. „oświadczeń” na jej końcu czy nieprawidłowo opisanej koperty. Jedna z ofert nie była przyporządkowana do żadnego zadania.

Z powyższych powodów oferty zostały odrzucone. Każdy z tych „błędów” jest szczegółowo opisany w ogłoszeniu konkursowym i organizacje mają obowiązek spełnienia tych wymogów, a na etapie formalnym nie jest możliwe składanie wyjaśnień do oferty.

Pozostałe 75 ofert zostało zakwalifikowanych do etapu merytorycznego, w którym każda oferta była już oceniana zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Oceny punktowej dokonali członkowie komisji konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Starachowice. Po przeprowadzonej ich ocenie oraz analizie zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, których Gmina Starachowice przyznała dotacje na realizację 69 projektów.

Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 1 milion 622 tysiące 258 złotych i 99 groszy.

Pozostałe zaplanowane środki finansowe w wysokości ponad 30 tysięcy złotych będą mogły zostać przeznaczone na realizację innych zadań publicznych, a ich przyznanie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

lub można się z nimi zapoznać klikając w poniższe zestawienie.

>>> ZESTAWIENIE <<<

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.