Przed nami piąte w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W czwartek 25 maja br. o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do śledzenia sesji na żywo poprzez transmisję online.

Czwartkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję online. Link pod którym można śledzić obrady: esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

 

P o r z ą d e k

sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

w dniu 25 maja 2023 r. - godz. 9.00

Sesja odbędzie się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Powołanie sekretarza sesji.

 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu Nr III/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2023 roku.

 5. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2023 z sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2022 r.:

 1. zapytania do wystąpienia.

 1. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

 2. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

 1. zapytania do wystąpienia.

 1. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 2. Projekty uchwał:

 1. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

 2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040,

 3. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach,

 4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice,

 5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice,

 6. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2023 r.”,

 7. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

 8. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,

 9. w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,

 10. w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,

 11. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „LUBIANKA” położonego przy ul. Południowej w Starachowicach,

 12. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Starachowice,

 13. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie w Starachowicach w sprawie zmiany Statutu Miasta Starachowice na wpisaniu nowego zapisu o Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Komunikaty.

 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Walendzik

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.