W związku ze złożeniem w dniu 17.05.2023 r. oferty przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, ul. Harcerska 4, 27-200 Starachowice, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem:

„Zlot 65 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego”

Prezydent Miasta Starachowice uznając celowość proponowanego zadania, na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) podaje ofertę do publicznej wiadomości.

Powyższa oferta dostępna jest dla Państwa również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej //bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń → Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45.

Autor: Monika Gross
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.