W dniu 31 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste  podpisane Porozumień w  ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

Wojewoda Świętokrzyski  Zbigniew Koniusz wraz z przedstawicielami poszczególnych Gmin, podpisywał Porozumienia dotyczące dofinansowania placówek "Senior+" na rok 2023. Gminę Starachowice reprezentowały p.o Dyrektor Centrum Usług Społecznych Wioletta Grosicka oraz Główny Księgowy Centrum Usług Społecznych Renata Nowak. W naszej gminie dofinansowanie otrzymał Dzienny Dom "Senior+", mieszczący się przy ul. Aleja Armii Krajowej 28. Kwota dofinansowania wynosi 124 950,00 zł.  W ramach dofinansowania 40 seniorów z Gminy Starachowice  uczęszczających do Dziennego Domu "Senior+" od poniedziałku do piątku ma zapewnioną opiekę pielęgniarki, psychologa, zajęcia aktywizujące ruchowo, zajęcia z języka angielskiego, muzyczne, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia manualne oraz gorący posiłek.

 

 Wsparcie-na-osrodki-dla-seniorow.pdf

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej