Kluczowe informacje o ubezpieczeniu na życie, które powinieneś znać

Rozważasz zakup polisy na życie? W artykule wyjaśnimy, co należy wiedzieć przed zawarciem umowy i na co zwrócić uwagę, by ubezpieczenie zapewniło wystarczającą ochronę Tobie i Twoim bliskim.

Ubezpieczenie na życie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie finansowego bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim.Jaki zakres ochrony jest możliwy w ramach standardowej polisy?

Ubezpieczenie na życie – najważniejsze funkcje

  • Podstawowa polisa na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Jeśli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pomogą im zachować aktualny poziom życia, a także spłacić zobowiązania.
  • Podstawową ochronę na wypadek śmierci możesz poszerzyć o umowy dodatkowe chroniące także Twoje zdrowie. W zależności od potrzeb i oczekiwań może być to ubezpieczenie zapewniające wypłatę świadczenia w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby, pobytu w szpitalu czy inwalidztwa.
  • Jeśli zależy Ci na tym, aby gromadzić dodatkowe środki na emeryturę oprócz tej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych możesz sięgnąć także po ubezpieczenie ochronno – oszczędnościowe. Taka polisa nie tylko zapewnia środki finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli dożyje on do wskazanego w umowie wieku, otrzyma pieniądze, które pomogą mu godnie przeżyć jesień życia.

Zanim wybierzesz ubezpieczenie na życie, zastanów się, na jakiej ochronie najbardziej Ci zależy. Weź pod uwagę swój stan zdrowia, wiek, sytuację finansową swojej rodziny oraz aktualne i przyszłe zobowiązania finansowe (np. kredytowe czy te związane z edukacją dzieci).

Kto dostanie wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie?

Po śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymają wskazane przez niego osoby uposażone. Mogą być to członkowie rodziny, nieformalny partner, przyjaciel, a nawet organizacja. Jeśli ubezpieczony nie wskaże osób uposażonych, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobom wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, we wskazanej tam kolejności, a w ostateczności spadkobiercom . W pierwszej kolejności są to: małżonek, a następnie dzieci, rodzice lub rodzeństwo ubezpieczonego.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Koszt składki ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników: długości trwania umowy, wieku ubezpieczonego, rodzaju ubezpieczenia czy zakresu ochrony. Aby poznać jej szacunkową kwotę, możesz skorzystać z dostępnych w internecie darmowych kalkulatorów ubezpieczeń.

Czy najtańsze ubezpieczenie na życie to dobry wybór?

Kwota składki ma bezpośrednie przełożenie na wartość sumy ubezpieczenia – wartości od której będzie zależeć wysokość świadczeń, jakie może wypłacić ubezpieczyciel po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego (czyli np. po zdiagnozowaniu poważnej choroby czy śmierci ubezpieczonego). Niska składka przełoży się więc automatycznie na niższą sumę ubezpieczenia. A ta może okazać się niewystarczająca do spełnienia potrzeb wywołanych nieprzewidzianym zdarzeniem losowym.

Jeśli chcesz kupić podstawowe ubezpieczenie na życie, zastanów się, ile pieniędzy będzie potrzebować Twoja rodzina, aby zachować aktualny poziom życia, jeśli Ciebie zabraknie. Jeśli chcesz oszczędzać na emeryturę, przeanalizuj, jakiej kwoty będziesz potrzebował, aby zapewnić sobie finansowe bezpieczeństwo podczas jesieni życia. Wnioski z takiej analizy powinny być podstawą do określenia sumy ubezpieczenia.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

Wiele osób obawia się, że nawet po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego zapisanego w umowie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Czy tak rzeczywiście jest? Każda polisa ubezpieczeniowa posiada Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). OWU to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat polisy: obowiązków ubezpieczyciela i ubezpieczonego, przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, warunków wypłaty świadczenia, czy terminów i zasad opłacania składki. OWU zawiera także informacje o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli okolicznościach, za które towarzystwo nie poniesie odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia. W przypadku ubezpieczenia na życie może być to np. samobójcza śmierć ubezpieczonego (jednak tylko gdy do samobójstwa dojdzie w okresie pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy, a niektórzy ubezpieczyciela przewidują nawet krótszy okres) czy śmierć będąca wynikiem czynnego udziału w aktach przemocy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własną listę wyłączeń. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przed zawarciem umowy ubezpieczenia koniecznie się z nimi zapoznaj.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.