UM Starachowice przypomina: Ostatni dzwonek na wnioski o dodatek osłonowy do końca kwietnia
W obliczu nadchodzących chłodów, mieszkańcy naszej wspólnoty mają możliwość zabezpieczenia się przed rosnącymi kosztami życia. Ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o dodatek osłonowy, już bije. To ważna informacja dla tych, którzy chcą zadbać o swoje domowe budżety w nadchodzących miesiącach.
  1. Zgłoszenia na dodatek osłonowy przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 roku.
  2. Wnioski można składać zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.
  3. Świadczenie przysługuje gospodarstwom o dochodach nieprzekraczających ustalonych progów.
  4. Wysokość dodatku zależy od liczby osób w gospodarstwie i źródła ogrzewania.

W ramach wsparcia dla mieszkańców, władze lokalne przypominają o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Jest to forma pomocy finansowej mająca na celu złagodzenie wpływu wzrostu kosztów utrzymania, w szczególności w kontekście wydatków na ogrzewanie. Z uwagi na ograniczenia czasowe, ważne jest, by nie przegapić ostatecznego terminu składania wniosków – 30 kwietnia 2024 roku.

Procedura aplikowania została maksymalnie uproszczona. Aplikanci mają możliwość złożenia wniosku zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie dostępności usług online. Warto zaznaczyć, że w przypadku gospodarstw wieloosobowych, priorytet będzie miał wniosek złożony jako pierwszy.

Dodatek osłonowy jest dostępny dla osób, których dochód nie przekracza określonych progów. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego próg ten wynosi 2100 zł miesięcznie, natomiast dla osób w wieloosobowym gospodarstwie domowym – 1500 zł na osobę. Wartość dodatku jest różnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa oraz głównego źródła ogrzewania, co ma na celu dokładniejsze dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb.

W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania są paliwa stałe, wartość dodatku ulega zwiększeniu, co jest szczególnie istotne dla gospodarstw korzystających z tradycyjnych form ogrzewania. Należy jednak pamiętać o zasadzie "złotówka za złotówkę", która ma zastosowanie w przypadku przekroczenia określonych progów dochodowych. Mimo to, minimalna kwota wsparcia nie spadnie poniżej 20 zł.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana wnioskodawcom drogą elektroniczną lub może być odebrana osobiście w siedzibie odpowiedniego urzędu. Jest to istotne udogodnienie, które ma na celu usprawnienie procesu komunikacji z mieszkańcami. Ważne jest, aby pamiętać, że nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wpływa na wypłatę dodatku.

W obliczu zbliżającej się zimy i związanych z nią wyzwań finansowych, dodatek osłonowy stanowi ważne wsparcie dla wielu gospodarstw domowych. Zachęcamy wszystkich uprawnionych mieszkańców do skorzystania z tej formy pomocy, pamiętając o terminach i wymaganiach formalnych.


Źródło: UM Starachowice