MBP Starachowice zaprasza na Tydzień Bibliotek w Filii nr 10
W Filii nr 10 w Starachowicach zainaugurowano XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie to rozpoczęło się od spotkania z uczniami klasy 0,,A” ze SP nr 13, którzy pod opieką Pani Grażyny Chojnackiej, mieli okazję zgłębiać tajniki wiedzy o książkach i bibliotekach.
  1. Spotkanie rozpoczęło obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
  2. Uczniowie poznali rolę i zadania bibliotekarza.
  3. Zajęcia teoretyczne uzupełniono o praktyczne eksplorowanie przestrzeni bibliotecznej.
  4. Dzieci miały również okazję do wspólnej lektury książki „Kici Koci w Bibliotece” autorstwa Anity Głowińskiej.

Podczas spotkania dzieci miały możliwość zadawać pytania dotyczące książek i pracy bibliotekarza, co świadczy o ich rosnącym zainteresowaniu czytelnictwem. Interaktywna forma zajęć przyczyniła się do lepszego zrozumienia przez młodych uczestników roli, jaką biblioteka odgrywa w społeczności lokalnej.

Przygody Kici Koci stały się punktem wyjścia do rozmów na temat literatury i jej znaczenia w życiu codziennym. Wspólna lektura, a następnie swobodne przeszukiwanie regałów pozwoliło dzieciom poczuć magię książek i odkrywać nowe zainteresowania na własną rękę.

Wydarzenie to nie tylko promuje czytelnictwo wśród najmłodszych, ale również pokazuje, jak ważną funkcję pełnią biblioteki jako miejsca dostępu do wiedzy i kultury. Współczesne biblioteki, jak pokazuje Filia nr 10, są dynamicznymi przestrzeniami, które adaptują się do potrzeb swoich użytkowników, stając się żywymi centrami edukacyjnymi.


Opierając się na: MBP Starachowice