Rozpoczęcie projektu „Młodzi SZYBują” w bibliotece w Starachowicach
Wczoraj odbyła się uroczysta inauguracja projektu "Młodzi SZYBują" w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych instytucji kulturalnych.
  1. Udział wiceprezydenta Marcina Gołębiowskiego.
  2. Wykłady na temat górnictwa w Starachowicach.
  3. Obecność uczniów z lokalnych szkół.
  4. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezydent Marcin Gołębiowski oraz Małgorzata Zatorska, koordynatorka obchodów 400-lecia nadania aktu lokacyjnego Wierzbnika. Projekt wspierało Muzeum Przyrody i Techniki, reprezentowane przez Wiolettę Sobieraj oraz Pawła Kołodziejskiego. Gościnnie dołączył także Andrzej Cygan, zaangażowany w prace nad projektem.

Projekt "Młodzi SZYBują" jest częścią obchodów 400-lecia Wierzbnika i został stworzony z inicjatywy kierownik Czytelni Moniki Telki oraz Beaty Kusiak. Jego głównym celem jest promowanie literatury regionalnej dostępnej w Bibliotece Głównej.

W trakcie inauguracji, Oskar Gruszczyński przeprowadził wykłady dotyczące górnictwa w Starachowicach. Wykłady te przyciągnęły uwagę uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Opiekunami grup byli Paweł Zieliński, Agnieszka Sieniek-Pyrc oraz Sławomir Gwardyś.

Projekt "Młodzi SZYBują" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Inicjatywa ta stanowi ważny wkład Miejskiej Biblioteki Publicznej w rozwój i promocję lokalnej kultury oraz historii.


Opierając się na: Biblioteka w Starachowicach