Młodzi mieszkańcy Starachowic upamiętniają 400-lecie Wierzbnika
W tym roku obchodzimy 400-lecie nadania praw miejskich najstarszej dzielnicy naszego miasta. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowy projekt edukacyjny dla młodzieży, który nie tylko przybliży historię, ale także umożliwi aktywne jej odkrywanie.
  1. Projekt "Młodzi SZYBują" z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury.
  2. Wykłady historyczne prowadzone przez eksperta Oskara Gruszczyńskiego.
  3. Mobilny spacer historyczny w aplikacji Action Truck.
  4. Konkurs literacki "Dzień z życia górnika".

Inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się z kilku etapów, mających na celu przybliżenie młodzieży historii górnictwa w naszym regionie. Projekt "Młodzi SZYBują", którego autorkami są Monika Telka i Beata Kusiak, ma na celu nie tylko edukację, ale także aktywne zaangażowanie młodych ludzi w odkrywanie lokalnych dziejów.

Na realizację tego przedsięwzięcia biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 354 tys. zł z programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny zapewniła gmina. W projekt zaangażowane jest również Muzeum Przyrody i Techniki, a swoją wiedzą wspiera go Andrzej Cygan, ekspert w dziedzinie lokalnych kopalń.

Pierwszym etapem programu będą wykłady historyczne dla młodzieży, które poprowadzi Oskar Gruszczyński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Śląskiej. Jego doświadczenie w dziedzinie geoinżynierii i eksploatacji surowców zapewni uczestnikom solidną dawkę wiedzy na temat górnictwa w naszym regionie.

Drugim etapem jest uruchomienie mobilnego spaceru historycznego za pomocą aplikacji Action Truck, zrealizowanego przez Fundację Good Culture. Ta interaktywna forma pozwoli młodzieży odkrywać dawne szyby kopalń i lepiej zrozumieć życie w naszym mieście w czasach, gdy górnictwo odgrywało kluczową rolę. Spacer będzie dostępny od 5 czerwca.

Kolejną atrakcją będzie zwiedzanie stałej wystawy dotyczącej górnictwa w Muzeum Przyrody i Techniki oraz obiektów wielkopiecowych, co dodatkowo wzbogaci wiedzę uczestników na temat lokalnej historii przemysłowej.

Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs literacki "Dzień z życia górnika", w którym młodzież będzie mogła napisać fragment pamiętnika z życia starachowickich górników. Rozstrzygnięcie konkursu i podsumowanie projektu odbędzie się 27 czerwca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekt "Młodzi SZYBują" to nie tylko okazja do nauki, ale także do aktywnego uczestnictwa w odkrywaniu lokalnej historii. Dzięki takim inicjatywom młodzież ma szansę lepiej zrozumieć i docenić dziedzictwo swojego miasta.


Opierając się na: Starachowice