Usunięcie azbestu w Starachowicach z dofinansowaniem 43,5 tys. zł
Program usuwania azbestu w naszym mieście zyskał wsparcie finansowe!
  1. Program usuwania azbestu w gminie.
  2. Dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
  3. Wsparcie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
  4. Kwota dotacji wynosi 43.500,24 zł.

W ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice” rozpoczęto działania mające na celu usunięcie niebezpiecznych odpadów. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie finansowe, dzięki czemu proces ten będzie bezpieczny i skuteczny.

Program ten jest możliwy do realizacji dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przyznało dotacje na ten cel. To istotne przedsięwzięcie dla naszego miasta, które ma na celu poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez eliminację szkodliwych substancji z otoczenia.

Wsparcie finansowe pochodzi również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Łączna kwota dotacji wynosi 43.500,24 zł, co pozwala na sprawne przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Usunięcie azbestu z naszego miasta to krok w stronę zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska. Dzięki dotacjom możliwe jest przeprowadzenie tych działań bez obciążenia budżetu gminy, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Realizacja programu to także przykład współpracy na różnych szczeblach administracji, która przynosi konkretne korzyści dla lokalnej społeczności. Inwestycje w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są nie do przecenienia, a usunięcie azbestu to jeden z ważnych kroków w tym kierunku.


Opierając się na: UM Starachowice