Powiat Starachowicki otrzymał 15 tys. zł na rozwój czytelnictwa w szkołach
Powiat Starachowicki otrzymał znaczące wsparcie finansowe na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji, szkoły w regionie będą mogły wzbogacić swoje biblioteki o nowe książki oraz niezbędne wyposażenie.
  1. Powiat Starachowicki otrzymał 15 000 zł na rozwój czytelnictwa.
  2. Dofinansowanie trafi do dwóch lokalnych szkół.
  3. Zakupione zostaną książki i regały biblioteczne.
  4. Wsparcie pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Powiat Starachowicki zyskał 15 000 zł wsparcia finansowego z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Środki te są częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Wsparcie finansowe trafi do dwóch lokalnych placówek edukacyjnych. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego otrzyma 12 000 zł dofinansowania, przy czym całkowita wartość zadania wynosi 15 000 zł, co oznacza, że szkoła zapewni również wkład własny w wysokości 3 000 zł. Dzięki tym środkom, liceum wzbogaci swoją bibliotekę o nowe książki oraz regały biblioteczne, dodatkowo planowane są działania promocyjne mające na celu zachęcenie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki.

Drugą placówką, która skorzysta z dofinansowania, jest Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Kwota dofinansowania wynosi 3 000 zł, a całkowita wartość zadania to 3 750 zł, co oznacza, że ośrodek również zapewni wkład własny w wysokości 750 zł. W ramach programu, szkoła zakupi nowe książki do swojej biblioteki.

Program finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co podkreśla jego znaczenie dla rozwoju kulturalnego młodego pokolenia. Działania te są nie tylko inwestycją w edukację, ale również w przyszłość młodych ludzi, zachęcając ich do rozwijania pasji i zainteresowań poprzez czytanie.

Inicjatywa ta jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia dostępności do wartościowych materiałów edukacyjnych i literackich, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży. Warto podkreślić, że takie wsparcie przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych i kulturalnych w regionie.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Starachowicach