Urząd Miasta szuka partnerów do rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gmina Starachowice ogłasza nabór na partnerów do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025. W ramach dostosowania programu do nowych wytycznych Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zaproszenie skierowane jest do społeczności lokalnej oraz instytucji publicznych i prywatnych.

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Starachowice przystępuje do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2016-2025. Proces ten jest kluczowy, aby dostosować zapisy dokumentu do zasad i wytycznych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, zwanej Funduszami Europejskimi dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FESW). Działania te mają na celu nie tylko odnowienie infrastruktury, ale również poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój i integrację społeczną.

Współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi

Jednym z najważniejszych elementów GPR jest współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia ogólnego, partnerstwo powinno obejmować m.in. władze lokalne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty promujące włączenie społeczne, prawa podstawowe, prawa osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienie płci i niedyskryminację. Włączenie tych podmiotów w proces opracowywania, wdrażania i monitorowania programu jest kluczowe dla jego skuteczności i trwałości.

Strategie i instrumenty terytorialne

Zgodnie z wytycznymi FESW 2021-2027, działania rewitalizacyjne będą realizowane na podstawie strategii Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT). W tym kontekście, gminne programy rewitalizacji, opracowane na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., spełniają funkcję strategii, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z art. 29 rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.).

Zaproszenie do współpracy

Gmina Starachowice zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w naborze na partnerów społeczno-gospodarczych. Jest to doskonała okazja dla lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych instytucji do zaangażowania się w proces rewitalizacji i współtworzenia przyszłości naszej gminy. Wspólna praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych środków i zasobów, a także na stworzenie bardziej zrównoważonej i zintegrowanej społeczności.

Procedura zgłoszeniowa

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45. Termin składania zgłoszeń upływa 31 lipca 2024 r. o godzinie 15:30. Możliwe jest również przesłanie podpisanego formularza drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „NABÓR NA PARTNERA”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tworzeniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Starachowice. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy znacząco poprawić jakość życia w naszym regionie.


Wg inf z: UM Starachowice