W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja Prezydenta Miasta Marka Materka nt. funkcjonowania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podsumowująca działalność spółki za 2018 r.

W konferencji udział wzięli Elżbieta Śreniawska Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZEC Sp. z o.o. oraz  Marcin Pocheć Prezes spółki ZEC.

Wynik za 2018 rok w części komunikacyjnej wyniósł 711 351 zł. Ten dobry wynik jest efektem głębokiej restrukturyzacji zarówno w sferze finansów jak i zatrudnienia; a na zmianach organizacji pracy kończąc. Odświeżany jest tabor autobusowy, zwiększany jest systematycznie obszar dystrybucji biletów zarówno w formie tradycyjnej (papierowej i w postaci doładowań elektronicznych kart) jak i w postaci aplikacji na smartfony. Godnym uwagi jest też fakt przygotowania nowego planu komunikacyjnego dla naszego miasta uwzględniającego realne obłożenie linii oraz dostosowanie do specyfiki miasta zarówno pod względem ukształtowania terenu jak i innych ważnych czynników determinujących opłacalność i efektywność mających być wdrażanych rozwiązań.


W części ciepłowniczej, tak jak w całej branży energetycznej występują problemy spowodowane kilkukrotnym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.
Spółka podjęła skuteczne działania mające na celu zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. I tak w roku 2018 została przeprowadzona modernizacja ciepłowni przy ulicy Ostrowieckiej poprzez budowę nowoczesnego źródła ciepła (kotła w ścianach szczelnych) o mocy znamionowej do 8 MW oraz nowego układu hydraulicznego ciepłowni. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom spółka nie musiała dodatkowo dokupować uprawnień do emisji CO2 za pokaźną kwotę 679 tyś złoty.


Spółka cały czas prowadzi strategiczne inwestycje, odtwarza majątek i prowadzi konieczne, bieżące remonty i tak np.: w 2018 roku został przeprowadzony 1 z 3 etapów likwidacji węzła grupowego Górna – Kościelna. W efekcie tych inwestycji maleją istotnie straty wynikające z przesyłu energii cieplnej do odbiorców.
Dużą wagę spółka przywiązuje do pozyskiwania nowych odbiorców i tym samym zwiększa wolumen sprzedaży energii cieplnej przy tym dywersyfikuje odbiorców i rodzaj sprzedawanej energii (mowa tu o energii cieplnej w lato w postaci ciepłej wody użytkowej CCW.


Szczególną troską objęte są zakupy miału węglowego. Podpisane umowy wieloletnie zapewniają bezpieczeństwo energetyczne dla miasta Starachowice zarówno pod względem systematyki dostaw jak i pod względem stałości cen po których spółka nabywa surowiec. Spółka dba szczególnie by pozyskać z rynku miał węglowy o najwyższych parametrach potwierdzonych certyfikatami z kopalni, zamawianym i dostarczanym bezpośrednio od producenta z Polskiej Grupy Górniczej. Ciągła kontrola parametrów miału węglowego przekłada się na pozytywne efekty dużej kaloryczności przy zachowaniu jak najniższych cen miału.
Jeśli chodzi o przyszłość przy dalszym wzroście zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz cen miału węglowego budowa nowoczesnej instalacji odzysku energii (IOE) w sposób znaczący wpłynie na cenę wytworzenia energii cieplnej. Ta alternatywa wydaje się jedynie słuszna i pożądana, tak pod względem ochrony środowiska jak i dbaniu o interes naszych odbiorców.


Spółka przedstawia również szczegółowe informacje o wielkości zanieczyszczeń, które utrzymujemy poniżej dopuszczalnych norm, a w efekcie zrealizowania inwestycji IOE różnica będzie się kształtować na poziomach przedstawionych poniżej. I tak:
• na chwile obecna emisja dwutlenku siarki SO2 wynosi 1300 mg/m3, a po wprowadzeniu instalacji będzie wynosiła 50 mg/m3, czyli spadnie dwadzieścia sześć razy.
• emisja Tlenków azotu NOx wynosi obecnie 400 mg/m3, po wprowadzeniu instalacji będzie wynosić 200 mg/m3 czyli zmaleje o połowę.
• emisja pyłów wynosi obecnie 100 mg/m3, po wprowadzeniu instalacji IOE wyniesie 10 mg/m3, zmaleje dziesięciokrotnie.

Opracował:
 Marcin Pocheć
Prezes spółki ZEC

 

Autor: Izabela Wrona