W najbliższą środę tj. 14 sierpnia w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Początek godz. 15.00 sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.            Powołanie sekretarza sesji.

3.            Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

4.            Projekty uchwał:

1)            w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

2)            w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029.

5.            Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.            Odpowiedzi na interpelacje.

7.            Komunikaty.

8.            Zamknięcie obrad.

                                                                                                             

                                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                              Rady Miejskiej w Starachowicach

                                                                                                                                              Michał Walendzik

Autor: Izabela Wrona


1000 Znaków do wykorzystania