Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Asystent medyczny – opis zawodu

Praca asystenta medycznego polega na wykonywaniu prac pomocniczych wobec działań lekarzy w placówkach służby zdrowia. Jego obowiązki podzielić można na te administracyjne – sporządzanie kartotek pacjentów, obsługa baz danych pacjentów, umawianie wizyt, notowanie, przyporządkowywanie i wydawanie recept – oraz te stricte związane z leczeniem. W tym drugim wypadku asystent medyczny wspomaga lekarza prowadzącego zabiegi i terapie poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń z pacjentem, podawanie niektórych leków, dokonywanie analizy historii choroby, przygotowywanie specyfików i narzędzi lekarskich. Asystenci, zwłaszcza w prywatnych gabinetach, zajmują się też podejmowaniem pacjentów, pozamedyczną obsługą czy instruktażem. Niejednokrotnie odpowiedzialni są też za utrzymywanie porządku w gabinecie, dezynfekcję i przestrzeganie procedur BHP.

Asystent medyczny – wymagania zawodowe

Zdecydowanie do tej pracy wymagane jest przynajmniej średnie wykształcenie medyczne – przykładowo technik analityk, technik farmacji, diagnosta laboratoryjny czy ratownik medyczny. Mile widziane jest doświadczenie w pracy z pacjentami oraz w wykonywaniu prostych czynności lekarsko – rehabilitacyjnych. Choć asystent medyczny nie jest lekarzem, obowiązuje go podobny zestaw predyspozycji zawodowych i etycznych. Musi być to osoba sumienna, dokładna, odpowiedzialna, mająca odpowiednie, empatyczne podejście do pacjenta, zachowująca kulturę osobistą i komunikatywność. Podobnie jak lekarz, odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta, podobnie jak jego samopoczucie jako klienta placówki.

Asystent medyczny – warunki pracy

Asystent pracuje przeważnie w towarzystwie lekarza prowadzącego, zarówno w samodzielnym gabinecie, jak i w większych placówkach służby zdrowia. Tego typu praca stanowi niekiedy kolejny z etapów w karierze lekarskiej. Godziny pracy zazwyczaj są regularne, choć nierzadko przypadają na te późnopopołudniowe, wieczorne czy nawet w weekendy.

Asystent medyczny – zatrudnienie i zarobki

Asystenci medyczni moją szukać pracy w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, publicznych i prywatnych gabinetach lekarskich specjalistów, na salach zabiegowych i operacyjnych. Wiele zależy od konkretnej specjalizacji. Zarobki na tym stanowisku są niższe niż te, które pobierają lekarze. Przeważnie wynoszą 2500 – 4000 zł brutto.

Źródła:

  1. https://www.zlecenia.pl/blog/kategoria/zawody/asystent-niepelnosprawnego/
  2. https://www.zlecenia.pl/blog/kategoria/zawody/opiekun-medyczny/