Miasto Starachowice, oprócz dużych przedsięwzięć związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej, budową mieszkań i dróg, może pochwalić się wieloma mniejszymi inwestycjami, które mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

szkic poglądowy 1

Nie tylko bowiem duże inwestycje sprzyjają rozwojowi miasta, czyniąc go użytecznym i funkcjonalnym dla starachowiczan. Ogromne znaczenie mają także mikroinwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie, które znacząco ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Często wyczekiwane przez lata.

Jednak nim ruszy fizyczna realizacja prac i nastąpi przysłowiowe wbicie łopaty, potrzeba wielu miesięcy, a czasem i lat przygotowań związanych z opracowaniem projektów, uzyskaniem koniecznych zezwoleń oraz innych formalności. Kompletna dokumentacja przygotowana dla danej inwestycji ułatwia także aplikowanie przez gminę po fundusze zewnętrzne na jej realizację.

Pracownicy Biura Architekta Miejskiego w Starachowicach obecnie pracują nad przygotowaniem od strony dokumentacyjnej i projektowej kilkudziesięciu inwestycji dotyczących m.in. budowy dróg, parkingów czy oświetlenia w różnych częściach miasta.

W urzędzie trwa opracowywanie m.in. dokumentacji projektowej dla budowy ul. Strugowej i odcinka ul. Wiejskiej. Inwestycja zakłada wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, budowę drogi z kostki betonowej, budowę chodnika oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym.

Przygotowywany jest także przetarg mający na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej drogi, jaka miałaby powstać na terenach gminnych zlokalizowanych na osiedlu Orłowo, na odcinku od ul. Bema do ul. Strzelniczej. Gmina planuje tu budowę drogi na odcinku ok. 570 m.b. Natomiast zlokalizowane przy niej działki planuje się przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne.

Trwają przygotowania do zapowiadanego remontu ulicy Fryderyka Chopina, fizyczna realizacja prac zaplanowana jest na przyszły rok. Ulica będzie jednokierunkowa, wjazd zlokalizowany zostanie od ul. Jadwigi Kaczyńskiej w kierunku ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, wzdłuż drogi powstaną miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Kolejną niewielką, ale niewątpliwie bardzo wyczekiwaną inwestycją jest remont ulicy Sadowej na odcinku od wiaduktu do ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ulica jest często uczęszczana nie tylko przez mieszkańców osiedla Wierzbowa, ale także przez osoby skracające sobie dojazd do miejskiego targowiska. Zgodnie z planami, przebudowywany odcinek drogi zostanie wykonany z masy asfaltowej, powstanie tu chodnik i ścieżka rowerowa.

Remont zaplanowano także na zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Kanałowej. Prace drogowe dotyczyłyby odcinka od przejazdu kolejowego do ul. Sadowej. Obecnie przygotowywany jest projekt i dokumentacja dla tego przedsięwzięcia, a miasto poszukuje możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Kolejne przedsięwzięcie, nad którym pracuje Biuro Architekta Miejskiego UM, dotyczy budowy miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem pomiędzy budynkami przy ul. Słonecznej 20 i Stefana Żeromskiego 2 i 4. Wybrany został wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W trakcie prac projektowych są ulice Bohaterów Westerplatte, Zachodnia i część ulicy Św. Barbary. Będzie to kolejny etap prac obejmujących rewitalizację ulic na osiedlu Stadion. Mieszkańcy korzystają już z wyremontowanych ulic: Spacerowej, Licealnej i Śląskiej.

Przygotowane dokumentacje pozwolą na składanie wniosków i ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na wymienione przedsięwzięcia inwestycyjne.

Autor: redaktor