Powiat Starachowicki: Hołd dla por. Zygmunta Procha w 90. rocznicę śmierci
W Starachowicach, z należytą czcią i uznaniem, oddano hołd pamięci porucznika Zygmunta Procha - bohatera, który na zawsze zapisał się w historii miasta jako symbol odwagi i niezłomności. Uroczystość, zorganizowana w 90. rocznicę jego śmierci, zgromadziła lokalną społeczność, przedstawicieli władz oraz organizacji kombatanckich, potwierdzając, że pamięć o bohaterach jest nieustannie żywa.
  1. W 90. rocznicę śmierci por. Zygmunta Procha, mieszkańcy Starachowic oddali mu hołd, składając kwiaty i znicze przy jego grobie oraz tablicy pamiątkowej.
  2. Uroczystość zorganizowana przez Powiatową Radę Pamięci wspólnie ze Starostą Piotrem Ambroszczykiem i Komendantem Powiatowym Policji Pawłem Szczepaniakiem, zgromadziła licznych mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji.
  3. Starosta Piotr Ambroszczyk wyraził wdzięczność za pamięć o Prochu i podkreślił znaczenie jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
  4. Paweł Szczepaniak i poseł Agata Wojtyszek przemawiali o wartości wolności i patriotyzmu, podkreślając wkład Procha w walkę o niepodległość Polski.
  5. Historia życia i działalności Zygmunta Procha, od młodzieńczych lat po heroiczny czyn w walce z okupantem, została przypomniana zebranym.

19 lutego 1944 roku, data ta nie jest tylko suchą notą w kalendarzu historii Starachowic. To przede wszystkim rocznica, która przypomina o wielkiej ofierze porucznika Zygmunta Procha, człowieka, którego życie nierozerwalnie związało się z walką o wolność Polski. Zygmunt Proch, urodzony w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych, od najmłodszych lat był świadkiem pragnienia wolności i niepodległości. Jego droga - od edukacji w Warszawie, przez służbę w Policji Państwowej, aż po konspiracyjną działalność w Armii Krajowej pod pseudonimem „Andrzej” - jest wyrazistym świadectwem, że bohaterstwo ma wiele twarzy.

W trakcie okupacji niemieckiej, ryzykując własnym życiem, Proch nie tylko zorganizował komórkę kontrwywiadu wojskowego w Starachowicach, ale także stał się strażnikiem życia wielu osób. O jego odwadze świadczy fakt, że ukrywał na strychu swojego domu poszukiwanych przez Gestapo ludzi, w tym Żydów, zapewniając im tym samym względne bezpieczeństwo.

Jednakże, w dniu, który miał stać się ostatnim w jego życiu, Proch nie zdecydował się na ucieczkę. Otoczony przez Niemców w swoim własnym domu, wybrał walkę. Jego śmierć, choć tragiczna, stała się symbolem niezłomności i niepokonanego ducha walki o wolność. Na jego pogrzebie, partyzanci Armii Krajowej pożegnali go śpiewem, który rozniósł się echem po okolicznych lasach, stając się ponadczasowym przesłaniem odwagi.

Uroczystości upamiętniające porucznika Procha, choć odbyły się w kameralnym gronie, ukazały głęboką pamięć i szacunek, jakim mieszkańcy Starachowic darzą swojego bohatera. Niech te wydarzenia stanowią przypomnienie o tym, że historia składa się z niezliczonych indywidualnych losów, które razem tworzą naszą narodową tożsamość.

W słowach starosty Piotra Ambroszczyka „Oby pozostał on w naszej pamięci oraz pamięci następnych pokoleń”, kryje się najgłębsza esencja tych uroczystości - przekazanie estafety pamięci o bohaterach, którzy podarowali nam wolność, przyszłym pokoleniom.


Źródło: Powiat Starachowicki