Starachowiccy Wikingowie promują gminę w trójboju siłowym

Starachowice stawiają na siłę i kulturystykę, promując gminę przez sport. Klub Sportowy „WIKING” złożył ofertę na realizację zadania publicznego, co spotkało się z pozytywną reakcją Prezydenta Miasta.

  1. Klub Sportowy „WIKING” złożył ofertę na promocję gminy.
  2. Prezydent Miasta uznał celowość zadania.
  3. Oferta dotyczy trójboju siłowego.
  4. Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 22 maja 2024 r. Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „WIKING” złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zadanie to obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez trójbój siłowy, a jego celem jest promocja gminy.

Prezydent Miasta Starachowice, uznając celowość tej inicjatywy, podjął decyzję o jej upublicznieniu. Podstawą tego działania jest art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Oferta Klubu „WIKING” jest dostępna dla mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Radomskiej 45. To doskonała okazja, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z planowanymi działaniami i korzyściami płynącymi z promowania gminy poprzez sport.

Trójbój siłowy, jako dyscyplina sportowa, nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale także buduje pozytywny wizerunek gminy. Inicjatywy takie jak ta, pokazują, że lokalne władze i organizacje sportowe współpracują na rzecz społeczności, tworząc przestrzeń do aktywności fizycznej i integracji mieszkańców.


Źródło: UM Starachowice