Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”.
W ramach projektu otrzymaliśmy – na podstawie umowy użyczenia – nowoczesne urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej „Czytak PLUS”, wyposażone w obszerną bazą literatury czytanej.

Zapraszamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku do Wypożyczalni Głównej przy ul. Kochanowskiego 5, gdzie będą mogły bezpłatnie wypożyczyć do domu urządzenie Czytak PLUS, na zasadach określonych w regulaminie.

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2018” – Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. 


Artykuły promocyjne

logo RSS

Biblioteka Starachowice: Książka mówiona dla osób niewidomych i słabowidzących