Decyzją Prezydenta Miasta Marka Materka na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych powołana zostanie Aneta Nasternak, dotychczas odpowiedzialna m.in. za proces rewitalizacji Starachowic.

- Na stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych powołuję osobę, która doskonale wywiązywała się z zadań, realizowanych w Urzędzie Miejskim. Aneta Nasternak odpowiadała między innymi za opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Gminy Starachowice” – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Koordynuje także realizację projektu „Starachowice Od Nowa” w ramach programu Modelowa Rewitalizacja Miast. Jest osobą, która sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem wykonuje swoją pracę. Często reprezentowała nasze Miasto w rozmowach z Ministerstwami i Komisją Europejską. Praca Anety Nasternak była wielokrotnie zauważana i doceniana przez przedstawicieli tych instytucji. Jestem przekonany, że równie mocno zaangażuje się w pracę na nowym odcinku jako Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Aneta Nasternak pracuje w Urzędzie Miejskim od sierpnia 2015 r., w lutym 2016 r. objęła stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji. Jest współautorką oraz koordynatorką projektu „Starachowice OD nowa” współfinansowanego w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest także współautorką strategicznych dokumentów gminy tj. „Delimitacja Obszaru Rewitalizacji w Starachowicach”, „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025” oraz Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018 – 2027.

W latach 2017 – 2018 współpracowała jako ekspert z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu pn. „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich” współfinansowanego ze środków Programu Polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Przed podjęciem pracy w samorządzie, od 2010 r. działała w kieleckich organizacjach pozarządowych, gdzie była odpowiedzialna za koordynację projektów ponadnarodowych, pełniła funkcję coacha dla organizacji pozarządowych (w tym dla 2 organizacji ze Starachowic), oraz specjalizowała się w tworzeniu i inicjowaniu strategicznych partnerstw pomiędzy instytucjami rynku pracy, szkołami, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami na rzecz realizacji projektów.
Flagowymi projektami, w których uczestniczyła Pani Aneta były wielomilionowe projekty ponadnarodowe w partnerstwie z instytucjami z Danii i Wielkiej Brytanii związane ze szkolnictwem zawodowym oraz projekty skierowane do organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego oraz śląskiego, w tym tworzenie Inkubatorów oraz sieci współpracy ngo.
W 2014 roku była przedstawicielką woj. świętokrzyskiego w Krajowym Panelu Ekspertów w ramach projektu III sektor dla Polski a w woj. świętokrzyskim była Sekretarzem Regionalnego Panelu Ekspertów. W 2014 r. Współorganizowała Forum Inicjatyw Pozarządowych woj. świętokrzyskiego.
Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rozprawy o Europie” w ramach którego  współpracuje m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Polsce. Doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, włada językiem angielskim.

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.